Niejednokrotnie spotkaliście się zapewne na opakowaniach produktów spożywczych ze skrótem GDA . Dziś rozszyfrujemy te literki i podpowiemy, jak odczytywać informacje kryjące się pod nimi.

Skrót GDA pochodzi z języka angielskiego, a jego rozwinięcie brzmi Guideline Daily Amounts, czyli po polsku wskazane dzienne spożycie. Odnosi się do ilości energii oraz składników spożywczych, które powinny być spożywane w ciągu doby.

Jako pierwsza GDA wprowadziła Wielka Brytania (już w 1998 roku). Stopniowo producenci z  kolejnych krajów zamieszczają te informacje na swoich wyrobach. Warto wiedzieć, że z uwagi na korzystanie z różnych opracowań naukowych, dane zawarte w GDA mogą się nieco różnić w poszczególnych krajach. Krokiem ku ujednoliceniu tych informacji było opracowanie przez CIAA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Żywności i Napojów) zharmonizowanej propozycji znakowania produktów spożywczych.

Wartości GDA dotyczą energii oraz 4 głównych składników odżywczych, uznawanych za kluczowe przy dietoprofilaktyce chorób dietozależnych, tj. tłuszczów ogółem, tłuszczów nasyconych, cukrów prostych i sodu. Dodatkowo producenci mogą podawać informacje dotyczące zawartości białka, węglowodanów i błonnika pokarmowego. Przykładowe oznakowanie GDA na produkcie spożywczym:

gda przykład

Zalecenia GDA dla osób dorosłych odnoszą się do norm dla kobiet powyżej 18 roku życia, prowadzących mało aktywny tryb życia i mających prawidłową, niezmieniającą się masę ciała. Dzienne zapotrzebowanie na energię dla takiej osoby przyjęto jako 2000 kcal. Dla mężczyzny byłoby to odpowiednio 2500 kcal, jednak zrezygnowano z zamieszczania oznaczeń dla obydwu płci i GDA odnosi się do zaleceń dla kobiet, co ma zapobiegać nadmiernemu spożyciu również u mężczyzn (patrz: tabelka na dole wpisu, źródło: EUFIC). Zalecenia dla dzieci dotyczą zarówno chłopców, jak i dziewczynek, jednak zamieszczane są głównie na produktach dedykowanych tej grupie.

Warto zwrócić uwagę, że zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze dla konkretnej osoby może być inne niż podane w GDA, toteż nie należy tego wskaźnika stosować jako wykładnika, tylko raczej jako pomoc w określeniu udziału poszczególnych produktów w realizacji dziennego zapotrzebowania.

Uważa się, że oznakowanie produktów za pomocą GDA przyczyni się do wzrostu świadomości żywieniowej konsumentów i stopniowego spadku zapadalności na otyłość i choroby dietozależne.

GDA