Organizmy Modyfikowane Genetycznie (GMO) to zgodnie z definicją rośliny lub zwierzęta, które dzięki modyfikacji w ich materiale genetycznym uzyskały nowe cechy. Modyfikacja zwykle polega na wstawieniu nowego genu (fragmentu DNA) do genomu modyfikowanego organizmu.

Organizmy transgeniczne, czyli poddane modyfikacji, nabierają nowych cech, np. odporności na środki ochrony roślin, szkodniki lub trudne warunki atmosferyczne, szybszego wzrostu, zwiększenia wydajności plonów, lepszej płodności itp.

Żywność GMO budzi wiele kontrowersji. Sceptycy obawiają się szkodliwego wpływu modyfikacji na materiał genetyczny człowieka oraz organizmów nie modyfikowanych, dorastających w pobliżu organizmów transgenicznych. Na chwilę obecną badania nie wykazują wbudowywania się zmutowanych genów do kolejnych organizmów, jednak trzeba uczciwie powiedzieć, że nie wiemy, jakie skutki mogą ujawnić się za 50 lat. Podobnej pewności nie mamy jednak również co do substancji dodatkowych występujących w żywności, a przecież tak samo wywierają one wpływ na nasze organizmy i otaczający nas świat.

Decyzję o zakupie GMO każdy musi podjąć sam, w zgodzie z własnymi poglądami. Warto jednak mieć świadomość, jakie są wady i zalety takiej żywności.

1. Zalety żywności GMO:

– odporność na warunki środowiska pozwala hodować rośliny i zwierzęta nawet w bardzo trudnych warunkach, co może stanowić sposób rozwiązania problemu głodu na świecie,

– możliwość uzyskiwania większych plonów daje szansę na zabezpieczenie w żywność coraz liczniejszej populacji świata,

– odporność roślin na szkodniki eliminuje konieczność stosowania środków ochrony roślin, dzięki czemu szkodliwe ich składniki nie przedostają się do środowiska,

– można uzyskać produkty o lepszych walorach sensorycznych, ładniejszej barwie lub zapachu,

– rośliny GMO wykorzystuje się do produkcji biopaliw, a to ma pozytywny wymiar nie tylko środowiskowy, ale i ekonomiczno – gospodarczy, biorąc pod uwagę stale zmniejszające się zasoby ropy naftowej.

 

2. Wady żywności GMO:

– wspomniany już wcześniej brak pewności, czy spożywanie takich produktów nie będzie miało wpływu na genom człowieka i organizmów nie modyfikowanych,

– może silniej alergizować niż tradycyjna żywność, gdyż rośliny transgeniczne mają więcej białek chroniących przed szkodnikami, a to one zazwyczaj powodują uczulenia,

– istnieje ryzyko, że roślina GMO może skrzyżować się z niemodyfikowaną rosnącą obok, np. chwastem, przenosząc na niego odporność na środki ochrony roślin, co zaskutkuje koniecznością stosowania większej ilości tych środków,

– komercjalizacja produkcji GMO może spowodować ich wysokie ceny, przez co na zakup sadzonek nie będą mogli pozwolić sobie biedni rolnicy z krajów dotkniętych głodem i w efekcie problem głodu nie zostanie wyeliminowany.