Niemal na każdej etykiecie produktu spożywczego można znaleźć wykaz substancji dodatkowych, użytych do produkcji. Niektórzy boją się ich, jak ognia, obwiniając na całe zło tego świata. Tymczasem wśród symboli „E” często ukryte są składniki naturalne, jak np. kwas cytrynowy. Czym zatem są te tajemnicze składniki i jak je rozróżniać?

Substancje dodatkowe to substancje, które nie są spożywane jako żywność i nie są standardowymi jej składnikami. Mogą, ale nie muszą posiadać wartości odżywczej. Ich celowe użycie w trakcie procesu wytwarzania żywności, pakowania, transportu i przechowywania daje zamierzone albo spodziewane rezultaty w produkcie lub jego komponencie. Do grupy tej nie zalicza się substancji dodawanych w celu zachowania lub poprawienia wartości odżywczej.

Co nie jest substancją dodatkową?

– substancje wchodzące w skład wód do picia, mineralizowanych i innych,

– produkty zawierające pektynę i pochodzące z wysuszonego miąższu jabłek lub wysuszonych wytłoków z jabłek lub skórek owoców cytrusowych albo ich mieszaniny; otrzymuje się je przez działanie rozcieńczonym kwasem,

– składnik podstawowy gumy do żucia,

– białe lub żółte dekstryny, prażona lub dekstrynizowana skrobia, skrobia modyfikowana działaniem kwasów bądź zasad, skrobia bielona, fizycznie modyfikowana skrobia i skrobia traktowana enzymami amylolitycznymi,

– chlorek amonu,

– plazma krwi, żelatyna spożywcza, hydrolizaty białkowe oraz ich sole, białka mleka i gluten,

– aminokwasy oraz ich sole inne niż kwas glutaminowy, glicyna, cysteina i cystyna oraz ich sole i które nie spełniają funkcji dodatków,

– kazeina i kazeiniany, białczany,

– inulina.

Niemożliwością dla przeciętnego człowieka jest wyuczenie się symboli i ich znaczeń. Można jednak poznać ogólną zasadę nadawania substancjom dodatkowym kolejnych numerków „E”, tak by rozróżniać konserwanty, których nie chcemy spożywać od np. regulatorów kwasowości. Uproszczony podział wygląda tak:

E 100 – 199 –> barwniki i pigmenty

E 200 – 269 –> konserwanty

E 270 – 385 –> antyutleniacze, stabilizatory i inne

E 400 – 499 –> zagęszczacze

E 500 – 999 –> różne dodatki.