Ochrona prywatności naszych klientów ma dla nas bardzo duże znaczenie, dlatego w myśl wchodzącego w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, przedstawiamy Państwu zasady ochrony danych osobowych w naszej firmie.

1. Dane osobowe.

Korzystając z naszych usług cateringu dietetycznego, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Podstawowe dane o jakie prosimy to imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres mailowy. Wszystkie dane jakie pozyskamy, zarówno przez formularz zamówienia jak i inny sposób przetwarzamy zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zebrane dane stanowią w całości bazę danych do których dostęp mają jedynie przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych pracownicy naszej firmy. Administratorem danych jest Dietety.com, ul. Łopuszańska 36a 03-134 Warszawa, tel. 519000060, email : info@dietety.com.

2. Prawo do wglądu, modyfikacji danych osobowych.

Wszystkie dane i zgoda na ich przetwarzanie są przekazywane dobrowolnie. Dane przetwarzane są na potrzeby realizacji zamówienia lub w celach marketingowych produktów własnych. W każdej chwili mają Państwo możliwość zmodyfikowania swoich danych oraz zgody na ich przetwarzanie. Odwołanie zgodny na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania zamówienie, skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Chętnie pomożemy Państwu w tej sprawę, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 519000060 lub przez wiadomość na adres info@dietety.com.

3. Ochrona danych osobowych.

Administrator danych osobowych wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i systemu IT, które skutecznie chronią Państwa dane osobowe.

Wszystkie środki techniczne oraz organizacja ochrony danych osobowych przeprowadzone są w świetle przepisów prawa, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. Cel przetwarzania danych osobowych.

W trakcie nawiązywania współpracy, składania zamówienia, prosimy Państwa o podanie nam danych osobowych o których mowa w pkt. 1.

Dane te służą do przygotowania spersonalizowanego zamówienia oraz do dostarczenia go we właściwe miejsce, zgodnie z Państwa dyspozycją, oraz do informowania Państwa o nowych produktach oferowanych przez naszą firmę.

Jedynie dane w postacie imienia, nazwiska, adresu dostawy i numeru telefonu podawane są firmie przewozowej w postaci etykiety zawierającej te dane.

Nikt inny nie ma dostępu do Państwa danych osobowych, nie sprzedajemy bazy danych, ani nie udostępniamy danych personalnych czy adresowych naszych klientów.

5. Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt drogą e-mail pod adresem:
info@dietety.com