Kilka dni temu pisaliśmy o GDA, a dziś zajmiemy się jego krewniakiem, czyli RDA.

O ile GDA dotyczy ogólnej wartości odżywczej z ukierunkowaniem na te składniki, które odgrywają istotną rolę w dietoprofilaktyce chorób dietozależnych, o tyle RDA dedykowane jest witaminom i minerałom niezależnie od ich właściwości.

Skrót pochodzi od angielskich słów ‚”recommended dietary allowance” i oznacza odsetek zalecanego dziennego spożycia. Aby zapobiec powstawaniu niedoborów witamin i składników mineralnych zalecane dzienne spożycie, do którego odnosi się RDA, jest wyższe niż przeciętne zapotrzebowanie w populacji. Podobnie jak w przypadku GDA nie oznacza to, że wszystkie składniki muszą być dostarczone w podanych ilościach codziennie. Patrzeć na to należy z szerszej perspektywy, mając na uwadze realizację zaleceń w dłuższym okresie czasu.

RDA

źródło ryciny: www.eufic.org