GMO jest to skrót od angielskich słów Genetically Modified Organisms, które w języku polskim oznaczają Genetycznie Zmodyfikowane Organizmy. Ta nazwa określa żywe organizmy, które są w wyniku pracy inżynierów genetycznych, mają zmienione DNA. Wprowadzane zmiany są celowe i ściśle określone. Dzięki temu warzywa i owoce mogą same bronić się przed szkodnikami czy być dłużej dojrzałe. Modyfikacja genetyczna dotyczy wielu organizmów pod względem przeróżnych cech, ale tylko niektóre są dopuszczone w handlu. W dalszym ciągu trwają badania nad rodzajem modyfikacji, celu, rezultatów oraz, co najważniejsze, skutków działania na organizm ludzki. Budzą one wiele kontrowersji.

Pole with Road Signs

Jak dowodzi badanie TNS Pentor, ponad połowa Polaków nie wie, co oznacza skrót GMO. Tylko 3,3% respondentów podało poprawną definicję tego skrótu. Natomiast blisko połowa badanych stwierdziła, że nigdy nie miała do czynienia z czymś takim. Jedynie 2% respondentów określiła swój stan wiedzy, jako duży.

Wiedza Polaków na temat GMO się znacznie poprawiła w ostatnich 10 latach. Jednocześnie spało zaufanie i akceptacja dla technik tego typu. Może to wynikać z większej świadomości, ale tez z braku zaufania do naukowców, którzy z biegiem czasu potrafią zmieniać zdanie, a wyniki różnych badań przynoszą sprzeczne efekty. Jednak większość Europejczyków popiera GMO.

Założeniem powstania produktów spożywczych GMO było zapobieganie głodu panującego w Afryce. Szybko jednak koncerny hodujące i wytwarzające żywność, zauważyły, że zmiany w DNA mogą mieć na tyle korzystne efekty, iż znacznie obniży koszty produkcji. O to, czy produkty GMO są zdrowe i dobre, toczą się spory pomiędzy uczonymi w tym względzie. Zatem ludzie, którzy nie mają wiedzy w tym zakresie, tym bardziej nie będą umieli odpowiedzieć na pytanie, czy GMO jest dobre i zdrowe. Myślę, że pewną odpowiedź poznamy dopiero za wiele lat. Jednak jedno jest pewne, uprawa roślin GMO nigdy nie będzie mogła być w pełni zatrzymana.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) pozwolił na hodowlę dwóch roślin zmodyfikowanych genetycznie, kukurydzy oraz ziemniaka odmiany Amflor na terenie Unii Europejskiej.